Bandy Vereniging Nijmegen

Onze vereniging

Bandy vereniging Nijmegen (BVN) is opgericht in 1975 en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van meer dan 80 spelers, gefaciliteerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Onze thuisbasis is het Triavium in Nijmegen waar gedurende het seizoen (September – Maart) over vier dagen per week verspreid de trainingen plaatsvinden. De vereniging wordt geleid door een bestuur waarin naast voorzitter, secretaris en penningmeester ook vier algemeen bestuursleden zitting hebben.

Bandy Vereniging Nijmegen is een hele toegankelijke sportvereniging, waarbij we ernaar streven om ieder speler te bieden wat hij of zij naar zoekt. Van de jongste jeugd tot aan de veteranen biedt onze vereniging de mogelijkheid om Bandy te spelen als recreatieve sport of om spelers klaar te stomen voor het Nederlands team. Plezier in de sport en wederzijds respect staan daarbij voorop als kernwaarden van onze vereniging.

Onze trainingen zijn opgebouwd om te leren van elkaar en te leren aan elkaar. Dat betekent dat de teams eenmaal per week trainen met een hoger team en eenmaal per week trainen met een lager team. Deze methode hebben we in 2019 ingevoerd en we zien duidelijk dat dit een positief effect heeft op zowel het spelplezier als de prestaties.

Internationale samenwerking

Aangezien er in Nederland niet heel veel Bandy verenigingen zijn, organiseren we elk jaar een of meerdere trips naar bijvoorbeeld Zweden om daar deel te nemen aan trainingen of toernooien. Het biedt onze leden de mogelijkheid om op groot ijs te kunnen spelen en te zien hoe groots Bandy is. Daarnaast organiseren we wedstrijden/toernooien met de andere Nederlandse verenigingen en een Bandy vereniging in Duitsland. De laatste jaren zien we ook steeds vaker spelers uit Noorwegen en Zweden op onze trainingen. Het gaat dan om spelers die in verband met werk of studie enige tijd in Nederland verblijven.

Sinds 2023 is Bandy Vereniging Nijmegen een samenwerking aangegaan met de Zweedse Bandyverening VSK in Västerås. Hierdoor krijgt het Nederlandse Bandy wederom een internationale boost. 

Neem vooral een kijkje op:

Bestuur

Het bestuur van Bandy Vereniging Nijmegen bestaat uit een team van vrijwilligers bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een viertal algemeen bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken van keuzes die bijdragen aan een positieve verenigingsopbouw. Keuzes worden voorgelegd aan het bestuur en de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. 

Normen en Waarden

Speel je Bandy, dan houd je je ook aan normen en waarden. Als vereniging letten wij er nauwlettend op dat iedereen veilig voelt, zich fatsoenlijk gedraagt en respect heeft voor elkaar.  
Als vereniging maken ook gebruik van gedragsregels. Hier dient ieder verenigingslid zich aan te houden. Overtreding van deze gedragsregels kan lijden tot een officiële waarschuwing of zelfs uitsluiting van lidmaatschap. Onze gedragsregels vind je hier:

Veiligheid

Om de veiligheid van onze leden te waarborgen hebben we een gedragscode opgesteld die door alle vrijwilligers ondertekend is en vragen wij onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook hebben wij drie vertrouwenspersonen aangesteld.

De trainingen, prestaties van de spelers en hun doorstroom naar hogere teams wordt verzorgd door de Technische Commissie (TC) met daarin alle trainers. Elk team wordt gefaciliteerd door een of meerdere teambegeleiders die zorg dragen voor de gang van zaken rondom de trainingen.