Uiteraard respecteert BVN de privacy van bezoekers van deze website en degenen die mailen. Alleen als je zelf contact opneemt worden je gegevens gebruikt: je mailadres om je mail te beantwoorden en als je lid bent, je NAW gegevens om te communiceren (via e-mail, what’sapp en overige communicatiekanalen) en je betalingsgegevens voor het afschrijven van de contributie. Natuurlijk worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en ze zijn alleen toegankelijk voor het bestuur en degenen die door het bestuur zijn aangesteld als contactpersonen.
BVN verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de activiteit/gestelde vraag of indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht er een zeldzame gebeurtenis voorkomen dat BVN gegevens wil gebruiken, zal altijd eerst per e-mail om toestemming worden gevraagd. Het staat je natuurlijk vrij om die niet te geven.
Je hebt altijd het recht om je gegevens en mails te laten verwijderen. Hetzelfde geldt voor foto’s op de site. Deze zijn geplaatst na toestemming, maar kunnen op verzoek weggehaald worden. BVN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en zal alles doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.