Thank you BBQ!

September 2023 – Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers?! Nou dan zouden we lang niet zo’n succesvolle en gezellige vereniging zijn als dat nu zijn! Daarom organiseren wij dan ook jaarlijks onze “Thank you BBQ”, waarbij we al onze vrijwilligers uitnodingen.  Onze vrijwilligers zetten zich in als scheidsrechter, helpen mee met het papierophalen, het organiseren […]