Het bestuur van Bandy Vereniging Nijmegen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Stanley Sprij

Secretaris
Anjo Bongers

Penningmeester
Bas Meijer

Algemene bestuursleden
Perry Kosman, Babs Wels, Jordan Braam, Tim Vervest

Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Statuten en het Huishoudelijk Reglement 02-10-18

Contactpersoon trainers
Perry Kosman

Preventief beleid
Om de veiligheid van onze leden te waarborgen hebben wij een aantal afspraken gemaakt binnen de vereniging. We hebben een gedragscode opgesteld, die door al onze vrijwilligers getekend is. Deze code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Daarnaast hebben we vertrouwenspersonen aangesteld binnen de vereniging en vragen wij voor alle vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag aan (VOG).

Vertrouwenspersonen
Babs Wels, Nadia Lolli en Perry Kosman

Technische Commissie
De  TC bestaat uit de trainers van de verschillende teams omdat zij het beste zicht hebben op de ontwikkeling en vaardigheden van de spelers.
Voor de jeugd zijn dat Perry Kosman en Chris Colmbijn en voor het tweede team Jordan Braam.  Ook Joost van Wijchen (fysiotherapeut en begeleider diverse teams) maakt deel uit van de TC.

Algemeen emailadres: info@bandynijmegen.nl