Zakelijke info

De contributie voor het seizoen 2018-2019 wordt vastgesteld in de ALV van 2 oktober. Houd rekening met een verhoging van €25.

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is:

Jeugd                 € 275
2e team            € 325
1e team            € 385
Legends           € 275
Keepers           € 140

De contributie wordt in 4 termijnen geïnd (augustus-september-november-december). De hoogte van de contributie is afhankelijk van het team waar je aan het begin van het seizoen in speelt.
Het tweede en ieder daaropvolgend gezinslid krijgt 25% korting op de contributie. Als je in de Gemeente Nijmegen woont en een laag inkomen hebt, kun je de kosten van sporten bij de gemeente terugvragen. Voor meer informatie kijk op www.nijmegen.nl/digitalebalie

Ook is het mogelijk om (delen van) de uitrusting te huren (tarieven staan onderaan deze pagina). De gehuurde uitrusting dient bij opzegging ingeleverd te worden. Zolang je de spullen in je bezit hebt, zal huur berekend worden, ook als je niet (meer) speelt.

Het Bandy-seizoen is van september tot half maart.
Opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks en uitsluitend schriftelijk vóór 31 maart. Dit kan per mail naar de secretaris of per post: Groesbeekseweg 30, 6524 DC Nijmegen. Als de opzegging niet of te laat binnen is, ben je voor het volgende seizoen contributie verschuldigd, ook als je het hele jaar niet meetraint.

De bankrekening van de vereniging is NL66 INGB 0002 6209 36.

Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Statuten en het Huishoudelijk Reglement 27 september 2017

Voor de huur van een complete uitrusting betaal je €75 per seizoen (€12,50 per speelmaand). Wat de prijs per onderdeel is, staat hieronder. Het verschuldigde bedrag wordt eind april geïncasseerd.

Helm                                         € 18
Handschoenen                   €  7
Beenkappen                         € 11
Elleboogbeschermers    €  7
Broek                                       € 11
Shirt                                          € 14
Sokken                                     €  3,50
Tok                                             €  3,50